fbpx

The Development School

The development team

Always Under Construction

Ontwikkel als team

Vind je het lastig om je team op de rit te krijgen? Gaan er vaak dingen mis? Verwarring, twijfel, onzekerheid? Of is het gewoon niet leuk in je team? Heb je het gevoel dat er meer uit het team te halen is? Teamdynamiek is een onderbelicht aspect als het om teamontwikkeling gaat. Een team word je niet zomaar. Het woord ’team’ wordt vaak ten onrechte gebruikt. In het beste geval is het een verzameling, een groep mensen die tot op zekere hoogte weet wat ieders individuele taak is. Om een team te worden is afstemming, overstijgend vermogen, helderheid, energie, betrokkenheid en commitment nodig. Dit gaat niet vanzelf, daar zal je iets voor moeten doen.

In een veilige, stimulerende omgeving worden duidelijke afspraken met elkaar gemaakt voor de toekomst. Veel ingesleten en onbewuste patronen verhinderen de daadwerkelijke benutting van inspiratie, kennis en kunde binnen organisaties. De vraag naar een meer menselijke maat van organiseren en werken neemt dan ook toe. Het inzetten van teamontwikkeling helpt patronen te doorbreken. Op deze manier bouwen we de brug naar de toekomst terwijl we er overheen lopen.

Teamdynamiek en - interactie moet stromen

Om werkelijk als team te werken, zullen de benodigde competenties (in potentie) in het team aanwezig moeten zijn. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. Los van de specifieke taken op het eigen expertisegebied kan van teamleden verwacht worden dat ze een aandeel leveren in het vorm geven van de gedeelde waardenset van het team.

The Development Team is een programma om vanuit een positieve intentie te onderzoeken waar ieder individu nog zelfonderzoek kan doen en wat er nodig is om een topteam te worden. Door met elkaar kwetsbaarheid en openheid te verbinden aan targeting en strategie kan de interactie en dynamiek weer gaan stromen.

Ignite your team

Een eerste stap in het proces is dat teamleden, met inbegrip van de leiding, elkaar recht in de ogen kijken. In een sfeer van openheid en respect. Door met elkaar te zoeken naar nieuwe manieren van dialoog. Door te reflecteren en naar jezelf te kijken worden bruggen gebouwd die hoognodig aan restauratie toe waren. Stap voor stap de balans zoeken. Tussen verleden en toekomst.

Het vergt moed om de werkelijke situatie onder ogen zien. Verandering begint met niets verbergen en radicaal eerlijk te zijn. Met het kunnen onderscheiden van leuke en minder leuke kanten van het werk. Het is niet makkelijk om oude patronen te doorbreken. Om weer samen te werken én te leven vanuit bezieling. Om expliciete keuzes te kunnen maken vanuit je eigen drijfveren en die van het team.  Verantwoordelijkheid te nemen voor je talenten en de stap te maken naar verdere ontwikkeling.

"Als de aansluiting goed is en de verbinding van goede kwaliteit kun je als team in een bepaald ritme, een cadans of flow komen"
Menno Molendijk
Oud-rugbyer

Moeiteloos en soepel als team presteren

getty_504271344_205161

Voor wie

Voor teams die nieuwsgierig zijn, open staan en bereid zijn hun oordeel uit te stellen. Teams op zoek naar inspiratie en die bereid zijn te investeren in elkaar. Die zich verder willen ontwikkelen en op zoek zijn naar antwoorden van de ander.

sütterlin, old german scripture, write-4977852.jpg

Onderwerpen

Er is een programma én we volgen de energie van het moment. Thema's zijn samenwerking, communicatie, persoonlijk leiderschap, mannelijkheid en vrouwelijkheid in het team, vertrouwen, schwung, omgaan met onzekerheid, openheid en kwetsbaarheid.

JesusLaptop

Body- Mind- Soul

We combineren de praktijk van het team ook met zachtere aspecten van spiritualiteit om in verbinding te komen met elkaar, vertrouwen op te bouwen en effectief te communiceren en presteren in een setting van psychologische veiligheid.

consejos-sacar-maximo-partido-elearning

Opzet

We gebruiken naast modellen de ervaringen uit de dagelijkse praktijk als ingang om gevoelsmatige aspecten aan bod te laten komen. Op deze manier breidt het team verantwoordelijkheid, inlevings- en oordeelsvermogen uit.

gear, wheel, icon-1715518.jpg

Vorm

Diverse werkvormen wisselen elkaar af voor het ontwikkelen van een pallet aan leerervaringen. Mensen zijn denkers, doeners, dromers. Teamprocessen zijn vaak irrationeel en discontinu. Door er mee te oefenen wordt dit bespreekbaar en getraind.

group

Groepsdynamiek

We inspireren, spiegelen, scherpen, motiveren en dagen elkaar uit om het beste in onszelf naar boven te halen. Leren (online en fysiek) en ondersteunen van de teamleden staat centraal, ook tussen de bijeenkomsten door.

Ontsluit het potentieel

ruim belemmeringen en beperkende overtuigingen op zodat het weer stroomt in het team

Opbrengsten voor het team

"Mensen die we in een team nodig hebben zijn authentiek, dienend en verbindend. Luisteren naar elkaar. Zonder direct met een oordeel klaar te staan."